Books / Bøker

Begavede barn: en veiledning for foreldre og pedagoger

Begavede barn: en veiledning for foreldre og pedagoger av Franz J. Mönks og Irene H. Ypenburg, forord av Martin Ystenes Den Norske Bokdatabasens omtale: Boken behandler emnet høyt begavede barn. Her finner foreldre og pedagoger råd om hvordan man kan skape balanse mellom overstimulering og understimulering i arbeidet med å imøtekomme barnas spesielle anlegg og … Continue reading

Books / Bøker

Ferdighetsutvikling: Grunnbok i utvikling av barns ferdigheter

Ferdighetsutvikling: Grunnbok i utvikling av barns ferdigheter av Hermundur Sigmundsson og Monika Haga Hentet fra AdLibris.com nettbutikk: Boka synliggjør hva læreren kan forvente av grunnleggende ferdigheter hos skolebarn. Den gir også råd til hvordan læreren kan stimulere til videre utvikling, mestring og forebygging av lærevansker. Flere av bidragene diskuterer hvorfor utvikling/læring skjer, f.eks. når et … Continue reading

Books / Bøker

Våre evnerike barn

Våre evnerike barn av Kjell Skogen og Ella Cosmovici Idsøe Hentet fra Cappelen Damms nettbutikk: “Hvorfor bør vi satse mer på opplæringen av de evnerike?” I likhet med alle andre barn har de evnerike barna krav på en opplæring som er tilpasset deres evner, anlegg og forutsetninger (se opplæringslovens § 1-3) De har, som alle … Continue reading