Books / Bøker

Ferdighetsutvikling: Grunnbok i utvikling av barns ferdigheter

Ferdighetsutvikling: Grunnbok i utvikling av barns ferdigheter
av Hermundur Sigmundsson og Monika Haga

Hentet fra AdLibris.com nettbutikk:
Boka synliggjør hva læreren kan forvente av grunnleggende ferdigheter hos skolebarn. Den gir også råd til hvordan læreren kan stimulere til videre utvikling, mestring og forebygging av lærevansker. Flere av bidragene diskuterer hvorfor utvikling/læring skjer, f.eks. når et barn i toårsalderen går fra å si ett og ett ord til å sette sammen flere, eller når det gjelder å lære seg nye motoriske ferdigheter. Boka er ment for lærerstudenter, samt bachelorstudenter i pedagogikk og praktisk-pedgogisk utdanning.

Kapittel 8 “Begavelsens opprinnelse og mål”, skrevet av Ellen Winner, tar spesielt opp fenomenet “begavelse”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s