Books / Bøker

Våre evnerike barn

Våre evnerike barn
av Kjell Skogen og Ella Cosmovici Idsøe

Hentet fra Cappelen Damms nettbutikk:
“Hvorfor bør vi satse mer på opplæringen av de evnerike?”

I likhet med alle andre barn har de evnerike barna krav på en opplæring som er tilpasset deres evner, anlegg og forutsetninger (se opplæringslovens § 1-3) De har, som alle andre, rett til et verdig liv, hvor de kan utvikle seg i henhold til sitt potensial. Opplæring er en viktig menneskerettighet.

Hensikten med denne boken er på den ene siden å gi studenter og lærere en mer systematisk innsikt i og kunnskap om hva som karakteriserer evnerike og talentfulle barn. På den andre siden fokuseres det på de spesielle oppgaver og utfordringer som skolen står overfor i undervisningen av disse barna. Diverse undervisningsstrategier vil bli diskutert. Samtidig blir viktigheten av skole-hjem-samarbeid belyst, samt hvilke strategier den norske skolen bør implementere for å møte behovene til disse barna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s