Books / Bøker

Evnerike barn i grunnskolen

Evnerike barn i grunnskolen
av Arnold Hofset

Boken kan leses elektronisk her: Evnerike barn i grunnskolen

Arnold Hofset gjorde sin doktoravhandling i pedagogikk om evnerike barn i grunnskolen i 1969. Året etter ga han ut denne boken, som gjennomgår systematisk tema evnerike barn som beskrevet i internasjonal litteratur hos blant andre Lewis Terman og Francis Galton. Boken tar den internasjonale forskningen og definisjonene over i norske forhold, og beskriver situasjonen for våre egne høyt begavede barn. Selv om boken ble skrevet for over førti år siden, og har vært selve kjernen i den forskningen som er gjort i Norge siden, er den dessverre like aktuell idag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s