Books / Bøker

Talent i skolen

Talent i skolen

Talent i skolen
av Kirsten Baltzer, Ole Kyed, Kjell Skogen og Poul Nissen

Fra forlagets presentasjon:
“I Danmark brukes ca en tredel av grunnskolens (folkeskolens) budsjett til spesialundervisning for ca 15% av elevene. I kroner utgjør dette et tosifret milliardbeløp.  I Norge forteller KS (Kommunesektorens organisasjon) at det her til lands årlig brukes 8 milliarder kroner til spesialundervisning for i gjennomsnitt 8,6% av elevene. I den andre enden av normalfordelingen finner vi både i Danmark og Norge andre 15% som utgjør grunnskolens mest begavede elever. Helt til de siste årene har det ikke vært tilført denne gruppen ekstra ressurser. Tanken bak har vært at disse elevene skulle klare seg selv. Nyere forskning viser at det er ikke alltid tilfelle. Mange av de høyt begavede elevene synes å ha flere, til og med langt flere vansker enn det vanlige elever har. Vi har ingen representative danske eller norske resultater, men utenlandske undersøkelser tyder på at også blant skolens mest begavede elever er det omtrent 15% som har vansker på skolen. Når de mister mulighetene til å utnytte sitt potensial, oppstår ofte mistrivsel med fare for påfølgende alvorlige og varige helseskader. På samme tid representerer denne elevgruppen et ikke utnyttet potensial som kan medvirke til å realisere politikernes mål eller ønske om at våre elever skal være blant de beste i verden.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s