Blogs / Blogger / News Articles / Artikler / Uncategorized / Resten

Norsk skole skader evnerike barn

23.500 evnerike barn mobbes i skolen og forsøkes medisinert fordi de ikke sitter stille, ikke leker med jevngamle og stirrer tomt ut vinduet mens de venter på at skolen skal gå over. SIDEN DEN FØRSTE PISA-undersøkelsen ble gjennomført og publisert i 2000, har politikere og pedagoger klødd seg i hodet og spurt seg selv hva … Continue reading

News Articles / Artikler / Organizations / Foreninger / Websites / Nettsider

The Vexing Legacy of Lewis Terman

Stanford Magazine: The Vexing Legacy of Lewis Terman The legendary Stanford psychologist helped hundreds of gifted children and showed America that it’s okay to be smart. But behind his crusade was a disturbing social vision. Read the article here: Stanford Magazine: The Vexing Legacy of Lewis Terman By Mitchell Leslie “To the Los Angeles juvenile authorities in … Continue reading