News Articles / Artikler / Organizations / Foreninger / Websites / Nettsider

Intelligens og IQ

Norsk Helseinformatikk: Intelligens og IQ
Intervju med Professor Jon Martin Sundet ved UiO

“- IQ alene er ikke det som avgjør om du har suksess i livet. I tillegg kommer faktorer som personlighet, arbeidsomhet og sosial bakgrunn. Det er kombinasjonen av IQ med slike faktorer som er utslagsgivende, men det skader aldri å ha litt omløp i hodet, sier Jon Martin Sundet. Han er professor i psykologi og en av Norges fremste eksperter på intelligens og IQ.

– Det er ikke noen enighet om en definisjon på intelligens. Noen har definert det som evnen til å lære nye ting. Andre som evne til abstrakt tenkning. En annen definisjon er evne til å tilpasse seg de omgivelsene man lever i – det er den definisjonen som passer best med mitt syn. Man vet altså ikke helt hvordan intelligens skal defineres. Istedenfor prøver vi å se hvordan intelligens uttrykker seg i IQ-tester eller andre ferdigheter, sier Sundet.

Er det viktig å ha høy IQ?

– I vårt samfunn er det en fordel, men det var nok viktigere før. Da var det sterkt knyttet til høy utdannelse og inntekt. Men å måle IQ mot suksess er ikke like viktig lenger. I dag vurderer vi et videre spekter av ferdigheter. IQ og viktighet henger dermed sammen med hva slags samfunnsform vi har. Da jeg vokste opp, var det ikke spørsmål om høy IQ, men god nok IQ. Ellers hadde det lite betydning. På den annen side har du folk med høy IQ og for eksempel veldig skrale sosiale ferdigheter. De kan nok komme seg frem i et beskyttet miljø, men de forstår ikke hva som skjer sosialt.”

Les hele intervjuet her: Norsk Helseinformatikk: Intelligens og IQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s