Uncategorized / Resten

Information till psykologer

Begåvadebarn.se: Information till psykologer “Observera att nedanstående vänder sig till den som har en psykologutbildning. Det går inte att konstatera hög begåvning, eller att fastställa eller utesluta diagnoser, med hjälp av detta material. Vissa termer har tekniska betydelser som skiljer sig från de vardagliga. Den här sidan har som syfte att hjälpa psykologer hitta information … Continue reading

Uncategorized / Resten

What We Have Learned About Gifted Children So Far

Gifted Development Center: What We Have Learned About Gifted Children So Far By Linda Silverman “The Gifted Development Center has been in operation since June, 1979, and we have assessed over 5,600 children in the last 30 years. By concentrating totally on the gifted population, we have acquired a considerable amount of knowledge about the … Continue reading

Uncategorized / Resten

Who are the Gifted Using the New WISC-IV?

Gifted Development Center: Who are the Gifted Using the New WISC-IV? By Linda Kreger Silverman, Ph.D., Barbara “Bobbie” J. Gilman, M.S. and R. Frank Falk, Ph.D. “Each generation of IQ tests by the various test publishers is eventually revised and renormed, with a test possibly being completely reformulated. We are in the transition phase now, … Continue reading

Uncategorized / Resten

Teachers’ beliefs about intelligence

Teachers’ beliefs about intelligence: An investigation into the beliefs of public primary school teachers in Australia and Norway Master thesis in Educational Psycology By Karin Elisabeth Sørlie My present interest in the role of beliefs stems from hearing about the classic study „Pygmalion in the classroom‟ during one of my educational psychology classes. I became … Continue reading

Uncategorized / Resten

Det kribler i kroppen: Hvordan kan man forstå uro hos en gutt på ungdomsskolen?

Det kribler i kroppen: Hvordan kan man forstå uro hos en gutt på ungdomsskolen? Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiO Av Karen Sunniva Flatøy Sammendrag: Bakgrunn: Denne oppgaven er skrevet med tilknytning til pilotprosjektet ”Uro i skolen/Disruptive Behavior in Schools”. Dette er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og University of California, Berkeley. Uro er et … Continue reading

Uncategorized / Resten

Enhetsskolens glemte barn

Enhetsskolens glemte barn : en studie om tilrettelegging av undervisning for evnerike elever i grunnskolen Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiO Av Ellen Straube Sammendrag: Bakgrunn og formål I følge offentlige dokumenter har alle elever rett på tilrettelagt opplæring. Mens det har vært stor interesse for og oppmerksomhet på elever med generelle og spesifikke lærevansker og på … Continue reading

Uncategorized / Resten

Hvordan blir “evnerike elever” ivaretatt i en norsk og i en nederlandsk skole?

Hvordan blir “evnerike elever” ivaretatt i en norsk og i en nederlandsk skole? Masteroppgave i pedagogikk, UiO 2007 Av Margaretha Geeske Otter den Hollander Sammendrag: Problemområde / Problemstillinger: Begrepet ”Tilpasset Opplæring” er et mye omdiskutert tema på norske skoler, og alle skolene er, gjennom lovgivning, blitt pålagt å gi sine elever en opplæring som er … Continue reading

Uncategorized / Resten

Skolelysene som ikke blir tent?

“Skolelysene som ikke blir tent?” : en kvalitativ studie av tilpasset opplæring for evnerike elever på 9. trinn i faget matematikk Masteroppgave i pedagogikk, UiO 2006 Av Lisa Marie Simonsen Sammendrag: Bakgrunn: I dag er tilpasset opplæring en av fanesakene i norsk skolepolitikk, og prinsippet gjelder for alle elevergrupper uansett forutsetninger og behov. Men en … Continue reading