Uncategorized / Resten

Barn og unge med sosiale vansker

Fra en annen planet: Barn og unge med sosiale vansker

“Hvordan kan det ha seg at barn ender opp med feil diagnose? Jo, det skyldes svakheter ved diagnosekriteriene og det skyldes manglende kunnskap om evnerike barn og konsekvensene av som kan følge om de ikke blir sett og møtt på riktig måte. Diagnosekriteriene først; vi er nå inne i en periode hvor aspergerdiagnosen skal ut og erstattes av en større sekkebetegnelse som vil hete autismespekterlidelser. Her vil det komme endringer i diagnosekriteriene, og dette kan kanskje hindre noen av feildiagnostiseringene. Se på disse diagnosekriteriene, her klippet fra en artikkel i adferd.no av Børge Holden:

A.Sosial samhandling
• Tydelig svekkelse i bruk av flere ikke-verbale atferder som blikkontakt, ansiktsuttrykk, kroppspositurer og gester for å regulere sosial
samhandling.
• Manglende utvikling av forhold til jevnaldrede.
• Mangel på spontane forsøk på å dele gleder, interesser eller prestasjoner med andre (som å vise, hente eller peke på ting som kan interessere andre).
• Mangel på sosial eller emosjonell gjensidighet.
B. Kommunikasjon
• Sen eller ingen utvikling av talespråk (uten at barnet forsøker å veie opp dette ved hjelp av annen kommunikasjon i form av gester og mimikk)
• Hos personer som har språk er det en tydelig svekkelse i evnen til å begynne eller fortsette en samtale med andre
• Stereotypt og repeterende talespråk, eller avvikende talespråk
• Mangel på variert, spontan fantasilek eller leking ved å imitere andre i
samsvar med utviklingsnivå 3
C. Interesser
• Omfattende opptatthet av en eller flere stereotype og begrensede interesser som er unormale i intensitet eller fokus.
• Tilsynelatende ubøyelig følging av spesielle, ikke-funksjonelle rutiner og ritualer.
• Stereotype og repeterende motoriske fakter (vridning eller vifting av hånd eller fingre, eller komplekse bevegelser med hele kroppen).
• Vedvarende opptatthet av deler av objekter.”

Les hele blogginnlegget her: Fra en annen planet: Barn og unge med sosiale vansker

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s