Uncategorized / Resten

Enhetsskolens glemte barn

Enhetsskolens glemte barn : en studie om tilrettelegging av undervisning for evnerike elever i grunnskolen Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiO Av Ellen Straube Sammendrag: Bakgrunn og formål I følge offentlige dokumenter har alle elever rett på tilrettelagt opplæring. Mens det har vært stor interesse for og oppmerksomhet på elever med generelle og spesifikke lærevansker og på … Continue reading

Uncategorized / Resten

Hvordan blir “evnerike elever” ivaretatt i en norsk og i en nederlandsk skole?

Hvordan blir “evnerike elever” ivaretatt i en norsk og i en nederlandsk skole? Masteroppgave i pedagogikk, UiO 2007 Av Margaretha Geeske Otter den Hollander Sammendrag: Problemområde / Problemstillinger: Begrepet ”Tilpasset Opplæring” er et mye omdiskutert tema på norske skoler, og alle skolene er, gjennom lovgivning, blitt pålagt å gi sine elever en opplæring som er … Continue reading

Uncategorized / Resten

Skolelysene som ikke blir tent?

“Skolelysene som ikke blir tent?” : en kvalitativ studie av tilpasset opplæring for evnerike elever på 9. trinn i faget matematikk Masteroppgave i pedagogikk, UiO 2006 Av Lisa Marie Simonsen Sammendrag: Bakgrunn: I dag er tilpasset opplæring en av fanesakene i norsk skolepolitikk, og prinsippet gjelder for alle elevergrupper uansett forutsetninger og behov. Men en … Continue reading

Links / Lenker / News Articles / Artikler / Uncategorized / Resten / Websites / Nettsider

How the Gifted Cope With Their Emotions

How the Gifted Cope With Their Emotions by Annemarie Roeper “There is a difference between giftedness and precociousness. The precocious child grasps certain concepts sooner than other children, while the gifted child understands their depth and complexities. The gifted think and feel in global terms, experience connections, and see the whole rather than the parts. … Continue reading

Books / Bøker

Highly Gifted Young People: Development from Childhood to Adulthood

Highly Gifted Young People: Development from Childhood to Adulthood by Miraca U.M. Gross Highly gifted children and adolescents are students at risk because they differ so significantly from their age-peers in many aspects of their cognitive and affective development. The cognitive strategies they employ are not readily understood by classmates or, often, by teachers. In the … Continue reading