Uncategorized / Resten

ADHD and IQ: The Effect of Attention Deficit and Hyperactivity on Intelligence

ADDitude -Living Well With Attention Deficit: ADHD and IQ: The Effect of Attention Deficit and Hyperactivity on Intelligence ASK THE ADD MEDICAL EXPERT: Thomas E. Brown, Ph.D. Filed Under: ADHD in High School, Homework and Test Help, Adult ADD: Late Diagnosis, Diagnosing Children with ADHD Q: Your studies show that adults and children with attention … Continue reading

Uncategorized / Resten

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker

Masteroppgave i spesialpedagogikk: Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker Av: Wibecke Bore Ribesen Universitetet i Stavanger, 2012 “Formål med studien var å bidra med forskning som kan sette fokus på hvor viktig det er at lærere må få mer kunnskap og strategier for å forstå og gi støtte til begavede barn … Continue reading

Uncategorized / Resten

The fate of bright children: Streams, sets, and educational delusions

Psychological comments: The fate of bright children: Streams, sets, and educational delusions So, it was with great pleasure that I joined a conversation between two FRSs over coffee and chanced to hear this exchange: “We know the difference between people in terms of physical strength, but what is the difference between people in intellectual power”. … Continue reading

Uncategorized / Resten

National Assosiation of Special Education Teachers

National Assosiation of Special Education Teachers: Resources > Exceptional Students and Disability Information > Gifted and Talented Links to resources for special education teachers within the field of gifted and talented. “The National Association of Special Education Teachers (NASET) is a national membership organization dedicated to rendering all possible support and assistance to those preparing … Continue reading

Uncategorized / Resten

Problematizing Gifted Education, Part II: Why Do We Exist as a Field?

The Creativity Post: Problematizing Gifted Education, Part II: Why Do We Exist as a Field? By James H. Borland “Like any other educational enterprise, a gifted program should exist only if there is an educational reason for it. Such a program is justified if, without it, the regular curriculum does not adequately serve certain students, … Continue reading

Links / Lenker / News Articles / Artikler

Høybegavet tilkjent 900.000,- i Høyesterett etter mobbing

Høyesterettsdom: Høybegavet tilkjent 900.000,- i Høyesterett etter mobbing Her følger utdrag av dommen: På grunn av høy intellektuell funksjonsevne begynte han ett år for tidlig på skolen, og startet i første klasse på Y skole i X kommune høsten 1987. Her ble han mobbet av sine medelever, inntil han etter søknad fra foreldrene kom i … Continue reading

Books / Bøker / News Articles / Artikler

Talent i Skolen

Talent i Skolen, –identifikasjon, undervisning og udvikling Nissen, Kyed og Baltzer, Dafolo Forlag, 208 sider Bokanmeldelse av Kjell Skogen “Evnerike barn eller barn med spesielle talenter har i den senere tid fått en del oppmerksomhet i norske media. I Norge har dette temaet tidligere ikke fått nevneverdig oppmerksomhet verken fra politikere eller forskere siden Arnold … Continue reading