Blogs / Blogger

De intelligente elevene på skolen

BIRTHES PED-BLOGG: De intelligente elevene på skolen

Av Birthe M

“«Hvorfor forstår de meg ikke, de som jeg er så glad i og avhengig av?» «Hvorfor er jeg så veldig annerledes enn andre i måten jeg tenker og det jeg gjør?» «Det er vondt å bli misforstått og få kjeft gang på gang for noe jeg sier eller gjør, når jeg så gjerne vil og har slik en lyst til å vite (nesten alt og samtidig helt konkret) og føle meg mer sikker (overfor det ukjente i det jeg gjør og det jeg er.»

«Ja, hvorvor er jeg ikke bare som en av de andre, og hvorfor føler jeg meg ofte ensom og ulykkelig?» «De kaller meg følsom.» «Hvorofr er jeg ikke fornøyd med det jeg gjør, eller med de t de andre gjør sammen med meg?» «De kaller meg kritisk.» «Hvorfor er det så mange ting jeg ikke våger, når de sier at jeg kan?» «De kaller meg perfektionistisk og motsetningsfull.» (Skjelstad, 2007:114)

Det er ikke alltid lett å være begavet. Ofte føler de barn med særlige forutsetninger seg ensom og misforstått. Ifølge Skjelstad (2007) har den økte fokusen på faglig kompetanse medvirket og forsterket problemene som disse barna har. Men det er mangel på forståelse for hva det vil si å være et barn med særlige forutsetninger, som fører til de mange frustrasjoner og fortvilelser hos barn.

Barn som har stort potensial for læring av spesielle ferdigheter og for utvikling av særlige talenter, er som andre barn, men de er annerledes i deres måte å tenke på. Det er sammspillet mellom de komplekse påvirkninger fra omgivelsene og det genetisk neurologiske som kan utvikle seg til noe spesielt.

Begavede barn finnes i alle sammfunn og kulturer, men hva betyr begavelse eller intelligens?
For tiden finnes det, i følge Mönks og Ypenburg (2006) flere definisjoner av begavelse. Ber man for eksempel en lærer om en beskrivelse av en høy begavt elev, så vil de fleste komme på intelligens og presentasjonsformen. En annen definisjon om høy begavelse er den Marland-definisjonen som sier at begavte elever råder over potentielle evner, som gir muligheter for prestasjoner på faglige, kreative, intellektuelle og kunsteriske områder. (Ble kalles Marland-definisjon fordi det ble oppstillt av en kommissjon under ledelse av Sidney P. Marland.) En annen definisjon ifølge Kyed (2007) er hvis et barn viser en mennskelige aktivitet på et høyt, verdifullt stadie, så må en si at barnet er høyt begavet, intelligent eller talentfullt.”

Les bloggen her: BIRTHES PED-BLOGG: De intelligente elevene på skolen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s