Blogs / Blogger / Links / Lenker

ADHD og intelligente barn

Blogg med fordypningsinnlegg for Geir M: ADHD og intelligente barn

Av Geir Martin

“I boken “Kan de ikke bare ta seg sammen” står det at 3-5 pr hundre oppfyller kriteriene til diagnosen ADHD. (Rønhovde, 2004 s 18) Dette viser at vi som lærere nesten er garantert å få elever som har denne diagnosen. Da jeg i tillegg har en kamerat som har diagnosen ADHD, og jeg også nylig fant ut at denne diagnosen til tider blir brukt om svært intelligente barn, så fikk jeg lyst til å skrive dette innlegget. Jeg vil med dette innlegget belyse noen sider ved ADHD. Den ene er at selve innholdet i begrepet er omdiskutert, og det andre er at svært intelligente barn til tider får Diagnosen ADHD da de har noen av de samme symptomene. Håper denne bloggen kan belyse temaet på en slik måte at vi får et mer nyansert syn på de barna som har ADHD symptomer.”

Les bloggen her: Blogg med fordypningsinnlegg for Geir M: ADHD og intelligente barn

Og her: De svært intelligente barna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s