Blogs / Blogger / News Articles / Artikler / Organizations / Foreninger / Websites / Nettsider

Forakter samfunnet intelligente barn?

Utdanningsnytt: Forakter samfunnet intelligente barn?

Av Aksel Steinsvåg

“Hva bør vi gjøre for smarte barn og ungdom? Psykologisk forskning har påvist at høyt intelligente sjeler føler seg ensomme blant folk flest hele tiden. De savner sterkt likesinnede. Følelsen av å være fullstendig alene blant hundre andre mennesker har vel de fleste kjent på kroppen. Det er et sant helvete. Dersom man liker elektronika, men tvinges til å være i en sal med tanketomme og massesuggererte folk som skriker etter refrengene til DDE, får man ikke lyst til annet enn å spy. Slik har jeg det i hvert fall.

Grunnen til ensomheten er blant annet at de har helt andre interesser enn flertallet. De har et ordforråd og en språksans som er langt over gjennomsnittet, og de tar i bruk språklige virkemidler som vanlige folk ikke forstår. Dette gjør sitt til at folk flest har vanskelig for å følge med når de snakker til dem. Mange har det svært vondt som en følge av det. Resultatet kan for mange bli isolasjon, og at de får et rykte på seg for å være einstøinger. De er ikke nødvendigvis asosiale, men det fellesskapet enhetsskolen og andre vanlige fritidsaktiviteter gir dem er ikke noe fellesskap for dem. De føler seg helt enkelt ikke hjemme blant sine jevnaldrende fordi de er mye smartere enn dem. Mange savner arenaer for intellektuell utfoldelse. Hva bør vi gjøre for barn og ungdom som har det slik?”

Les hele innlegget her: Utdanningsnytt: Forakter samfunnet intelligente barn?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s