Blogs / Blogger / Websites / Nettsider

Hva er IQ?

Mortenweb: Hva er IQ?

BARN MED HØY INTELLIGENS
“På samme måte som svake elever trenger tilpasset undervisning for å ikke falle ut, trenger også barn med høy IQ utfordringer tilpasset sitt nivå. Uten en tilpasset læringssituasjon ser vi at begge grupper, både de svake og de sterke, faktisk kan ende opp som skoletapere, og få personlige problemer vi før ikke forstod kunne skyldes høy intelligens.

Barn med høy intelligens blir ofte omtalt som evnerike barn eller begavede barn. Jeg mener personlig at det er litt misvisende, siden intelligens kun beskriver potensialet. Det er først når man får skikkelige muligheter til å utvikle seg, at særlige evner og begavelse begynner blir synlig. Begavelse brukes også oftest om et veldig utviklet talent, men det er ikke alle høyt intelligente som spesialiserer seg slik at man kan si at de har en ekstra-ordinær begavelse.

Jeg vil gjerne påpeke at det også innen gruppen som beskrives som høyt intelligente (i Mensa-sammenheng 2% av befolkningen) finnes ulike grader. Mens enkelte barn lærer seg selv å lese og skrive lenge før skolestart, og er opplagt intelligente barn, er det også mange som ikke har lært dette ved skolestart, og i stedet følger den normale undervisningen, i hvert fall gjennom barneskolen. Enkelte kan fremstå som sære og spesielle, og har problemer med å finne venner, mens andre kan fungere mer normalt. Det kan være vanskelig å identifisere en høyt intelligent person, og høyt innteligente barn enda vanskelige å oppdage. For en lærer som selv ikke nærmere gjennomsnittet, vil det kunne være enda vanskeligere.

Enkelte evnerike barn blir urolige og støyete i klasserommet rett og slett fordi de kjeder vettet av seg, og ikke får noen egentlige utfordringer. Mange av disse blir altfor ofte diagnosistert med ADHD eller Aspergers, når det de egentlig trenger er noen som møter dem på deres nivå, og gir dem riktige utfordringer. Norge er at av de landene i verden som oftest tyr til disse diagnosene på barn med tilpasningsvansker.

IQ-TESTING AV BARN
Mistenker du at du har et evnerikt barn, vil jeg anbefale deg å kontakte foreningen Lykkelige Barn. Her får du informasjon, råd og muligheten til å møte andre familier med høyt evnerike barn. Foreningen ble startet av en gruppe foreldre med evnerike barn, og er en frivillig og politisk og religøst uavhengig organisasjon.

Det finnes en håndfull psykologer som kan gjennomføre godkjent testinga av barn, og det er vanligvis WISC-testen (Wechsler Intelligence Scale for Children) som benyttes. Test og samtaler gjennomføres på en dag, og koster noen tusen.

Også Pedagogisk-pyskologisk tjeneste (PPT) benytter bl.a. WISC for testing av barn, men de har vanligvis lang ventetid. PPT er også normalt ikke inne bildet før eleven langt på vei har utviklet problemadferd.

Read the full article here: Mortenweb: Hva er IQ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s