Blogs / Blogger / Organizations / Foreninger

Mensa og meg

Speilvendt.no: Mensa og meg

Av Beate Duus Wetteland

En refleksjon om annerledeshet, elitisme og den norske skolemodellen utløst av min egen nysgjerrighet.

Å være et begavet barn i Norge

“Jeg hørte for første gang om Mensa da jeg oppdaget at min studievenninne Maria Regine Johannesen er medlem. I likhet med mange andre Mensa-medlemmer opplevde hun at den norske offentlige grunnskolen kom til kort. Hun lå alltid foran de andre barna i klassen og hadde stor lærelyst. Men i stedet for å bli oppmuntret og utfordret, ble iveren hennes sett på som et problem av lærerne. Hun fikk beskjed om å ”slappe av” eller å lese de samme bøkene om igjen. På skolen følte hun seg rar og utenfor, men aldri spesielt intelligent. Det var først i voksen alder at hun tilfeldigvis hørte om Mensa og tok testen, og resultatet overrasket henne.

Barn som Maria kalles ofte for begavede, eller evnerike barn. Likhetsmodellen i den norske skolen blir ofte kritisert for å ignorere behovene til disse barna. En av kritikerne er foreningen ”Lykkelige Barn” som beskriver seg selv som ”en støtteforening for foreldre med barn som tenker raskere enn gjennomsnittet”. I motsetning til Mensa forutsetter ikke medlemskap en intelligenstest, men en erfaring av at barnets behov ikke blir møtt i skolen.

Personlig opplevde jeg at overgangen fra amerikansk grunnskole til norsk var enorm. Fra å være på skolen fra 8 til 15 hver dag med ett friminutt til å være ferdig klokken 13 med friminutt mellom hver time. Fra å ha karakterer i alle fag til å få smilefjes.

Jeg var 12 år gammel og synes at skolehverdagen manglet mål og mening. En hel dag i uken gikk vi jo bare på tur! Etter en måned besluttet mine foreldre å sende meg på en engelskspråklig privatskole som lignet den amerikanske skolemodellen. Både i USA og på denne privatskolen ble undervisning tilrettelagt den enkeltes nivå. I matte fikk jeg for eksempel mer oppfølging, mens jeg i engelsk fikk ekstra utfordringer. Fordi denne skolen ikke var religiøs eller basert på en alternativ læringsfilosofi fikk den ingen offentlig støtte. Langt fra alle har mulighet til å sende barna sine til en slik skole.

Å ha en offentlig skole som ikke klarer å konkurrere med private skoler fører i mine øyne til mye mer elitisme enn en forening som Mensa gjør.

Å innføre karakterer på barneskolen er et lettvint tiltak, men ingen reell løsning. Å tallsette forskjellene mellom elever gjør ikke at den enkeltes behov blir tatt på alvor. Det handler om å ha ressurser til å følge opp ikke bare de elevene som har lærevansker, men også de som lærer fortere enn flertallet.

Det skal ikke være nødvendig å betale for å ha et lykkelig barn.”

Les hele blogginnlegget her: Speilvendt.no: Mensa og meg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s