Blogs / Blogger / News Articles / Artikler / Websites / Nettsider

Mobning, kedsomhed og ensomhed er hverdagen for begavede børn og unge

Belastende begavet: Mobbing, kedsomhed og ensomhed er hverdagen for begavede børn og unge

Av Ann C. Schødt

“Det er umiddelbart konklusionen på min mini-undersøgelse. Stor tak til dem, der har bidraget – det er meget værdifuldt input! Selvom det indtil videre kun er 14 unge, der har svaret på undersøgelsen, og den derfor ikke er statistisk valid, så er det alligevel påfaldende så enslydende svarene er.

Største udfordringer for begavede unge
Spørgsmålet lød: Hvad oplever du som din største udfordring i forbindelse med at være begavet?

Halvdelen af de adspurgte savner ligesindede, venner og/eller kærester
36% angiver kedsomhed som den største udfordring
29% savner udfordringer og lige så mange synes, at de mangler motivation eller selvdiscilin
21% oplever at de mangler selvtillid, måske tangerende impostor syndromet
14% savner forståelse og oplever kommunikationen som en stor udfordring
7% oplever meningsløshed ved at gå på gymnasiet (vil hellere have fri og så læse pensum op på en sommerferie)
Her er nogle af svarene:

“Jeg kan nogle gange føle mig socialt handicappet pga. folks fordomme om mig.”

“Jeg keder mig bravt!”

“Kedsomhed. Manglende anerkendelse. Manglende mulighed for at sætte min begavelse i arbejde (jeg læser kun sjældent og møder endnu sjældnere til undervisning, jeg består med topkarakterer på trods).”

“Venskab. At finde venner som virkelig forstår en. Det er så frustrerende at vide, at man har behov for nogen, men ikke kan finde dem nogen steder. … I 5. klasse hjælper det ikke, at det bliver bedre i gymnasiet, der er brug for øjeblikkelig handling. Samtidig forstår andre ikke en, og så kan problematiske situationer opstå, hvis man forsøger at passe ind. Men egenlig også, hvis man ikke gør. Man kan føle sig hjælpeløs.”

“At jeg ikke er spor disciplineret, med mindre det er noget, jeg er dybt engageret i. Jeg føler mig tit alene/forkert.”

“Det at være anderledes, ikke at have nogen venner, mistrivsel i hjemmet, kedsomhed og meget andet!!!”

“Har ikke følt mig stimuleret ved de fleste samtaler. Har svært ved at være på bølgelængde med jævnaldrende og har tit haft et bedre forhold til ældre personer. Kan godt selv se, at meget af min humor og mine synspunkter er forskellige fra normen i den omgangskreds, jeg befinder mig i til dagligt.” (Typisk beskrivelse af at være asynkront udviklet, som mange begavede er.)

“At finde nogen på samme niveau, inkl. at finde en kæreste.”

Citaterne taler for sig selv.”

Les hele innlegget her:Mobning, kedsomhed og ensomhed er hverdagen for begavede børn og unge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s