Papers

De begavede barna – den glemte elevgruppen?

De begavede barna – den glemte elevgruppen?
Bachelor oppgave

Av: Kristina Johannessen

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning 
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag
Mediedekningen og interessen av begavede barn har økt de seinere årene. Det skrives om begavede barn som ikke får utfordret seg nok, foreldre som kjenner på fortvilelsen og som til og med tar med barna sine og flytter til utlandet. Elever som mister motivasjon og dropper ut av skolen. Begavede barn ser ikke ut til å trives så godt i norsk skole. Hvorfor er det slik? I denne oppgaven vil jeg belyse hvordan begavede barn har det i den norske skolen og hvordan man kan imøtekomme denne elevgruppen på en god nok måte. Så, hvorfor skal man fokusere på denne gruppen? Begavede elever har like mye rett, som sine medlever, på oppmerksomhet, støtte og hjelp gjennom sin skoletiden. Dette er en gruppe som sitter på store ressurser som vi må få øynene opp for.

Innledning
Min motivasjon til å skrive oppgave om begavede barn er å kunne få større innblikk og mer kunnskap om emnet. Dette er et aktuelt tema som stadig settes på dagsorden. Med denne stadige økende mediedekningen har det vekket en interesse hos meg som kommende lærer. Særlig med tanke på at man i dag ikke blir, gjennom utdanningen, kvalifisert til å jobbe med begavede barn. Jeg mener at det er viktig å vite hvem disse barna er og hvilke behov de har. Det er like viktig å få innsikt om denne elevgruppen som elever med en generell eller spesiell lærevanske. Min erfaring og opplevelse gjennom utdanningen og praksis er at det stort sett fokuseres på elever som har en generell eller spesiell lærevanske. De begavede elevene virker å være en lite prioritert gruppe i pedagogisk utdanning og norsk litteratur. Noe av årsakene her ligger i at fagfolk og politiker mener de begavede barna klarer seg selv og at undervisningskompetanse til denne gruppen ikke er nødvendig. I tillegg mener de at støtte og hjelp til begavede barn gir uheldig elitisme. Det er bekymringsfullt at man spiller bort verdifulle ressurser ved å ikke vie disse elevene mer oppmerksomhet enn det som gjøres i dag.

I oppgaven skal jeg se nærmere på hvordan begavede barn har det i norsk skole og på hvilken måte de best mulig kan bli ivaretatt i skolen. Samtidig vil jeg også se på noen konsekvenser som kan oppstå om begavede barn ikke får den opplæringen de har behov for. Med dette som utgangspunkt har jeg jobbet meg frem til denne problemstillingen:

Hvilket ansvar har skolen for begavede barn? Og hvordan kan begavede barn bli ivaretatt i skolen?”

Finn oppgaven her: Bachelor- De begavede barna – den glemte elevgruppen-3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s