News Articles / Artikler / Uncategorized / Resten / Websites / Nettsider

Dabrowski’s Over-excitabilities A Layman’s Explanation

Dabrowski’s Over-excitabilities: A Layman’s Explanation By Stephanie S. Tolan “Dabrowski talked about OE’s – over-excitabilities (“superstimulatabilities”), and how the gifted were extremely sensitive in a variety of areas. It’s a stimulus-response difference from the norms. It means that in these 5 areas a person reacts more strongly than normal for a longer period than normal … Continue reading

Papers

Evnerike elever og atferdsvansker

Når frustrasjonen tar over læringen: Evnerike elever og atferdsvansker -et foreldreperspektiv på hvorfor konflikter oppstår i møtet med skolehverdagen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved UiS, Våren 2014 Av Grete Røgenes Sammendrag: “Behovet for kompetanse om og forståelse for evnerike elever som har atferdsvansker er stort blant skoler og lærere. Denne kvalitative studien har som formål å … Continue reading