Uncategorized / Resten

ECHA The European Council for High Ability Conference 2014

The European Council for High Ability (ECHA) Confreence 2014 Re:thinking giftedness Gifted education in the digital age “The theme of the conference is Re:thinking giftedness: Giftedness in the Dig­ital Age. Through an examination of current theory, research and practice the conference will explore the possibilities and challenges that the “digital age” offers to the education … Continue reading

Papers

Gjelder trivsel på skolen også for de evnerike?

Gjelder trivsel på skolen også for de evnerike? En retrospektiv studie om trivsel på skolen blant evnerike elever Masteroppgave i spesialpedagogikk Av Linn F. Helgesen (UiS), 2014 Sammendrag “I denne studien er det gjort en sammenligning av skoletrivsel mellom evnerike elever og elever som representerer gjennomsnittet av elevmassen, i Norge. De evnerike elevene er i … Continue reading

Uncategorized / Resten

Aksellerering, aka forsert skoleløp i Oslo

Aksellerering, aka forsert skoleløp i Oslo Utdanningsetaten, Oslo kommune “Tilbud om å ta emner på Universitetet i Oslo Utdanningsetaten samarbeider med Universitetet i Oslo (UiO) om å gi særlig talentfulle elever på Vg 3 mulighet til å ta emner i språk og realfag ved UiO. Universitetet i Oslo (UiO) og Utdanningsetaten (UDE) har siden 2009 … Continue reading