Uncategorized / Resten

Aksellerering, aka forsert skoleløp i Oslo

Aksellerering, aka forsert skoleløp i Oslo

Utdanningsetaten, Oslo kommune

“Tilbud om å ta emner på Universitetet i Oslo

Utdanningsetaten samarbeider med Universitetet i Oslo (UiO) om å gi særlig talentfulle elever på Vg 3 mulighet til å ta emner i språk og realfag ved UiO.

Universitetet i Oslo (UiO) og Utdanningsetaten (UDE) har siden 2009 samarbeidet om å la elever på Vg3 ta emner i matematikk og språk på universitetet enten i høst- eller vårsemesteret. Ordningen er på dagtid, og elever på Vg3 går sammen med øvrige studenter. Også skoleåret 2013–2014 kan elever i Oslo og Akershus ta matematikk utenom vanlig skoletid.

Tilbud om fag fra videregående opplæring for elever på ungdomstrinnet
Elever på 10. årstrinn får muligheten til å ta fag på videregående nivå. Ordningen forutsetter samarbeid med videregående skole. Samarbeidet er strukturert ved at det er gjort avtaler med utvalgte videregående skoler i ulike deler av byen, og ungdomsskolene er fordelt på disse. Disse skolene er Bjerke, Foss, Lambertseter, Oslo handelsgymnasium, Stovner og Ulsrud videregående skoler.

Ordningen er hjemlet i forskrift til opplæringsloven § 1-15 . I Udir 1-2013 Kunnskapsløftet – fag- og timefordeling og tilbudsstruktur er nærmere presiseringer gitt.

Utdanningsetaten i Oslo har som ambisjon at 10 % av elevene skal gjennomføre forserte løp på denne måten.

Større utfordringer, barnetrinnet
Mange av Oslos barneskoler gir elevene utfordringer utover det årstrinnet de tilhører, særlig i matematikk og språkfag. Dette kan f.eks. innebære å få undervisning etter kompetansemålene for ungdomstrinnet eller ekstra fordypning i enkelte emner i faget.

Utdanningsetaten i Oslo har som ambisjon at alle skoler med barnetrinn skal gi slike tilbud til sine elever.
Mulighet til å avlegge grunnskoleeksamen før 10. trinn
For å legge bedre til rette for å kunne forsere løp i grunnskolen, gir opplæringsloven og forskrift til denne anledning for elever til å ta grunnskoleeksamen på et tidligere tidspunkt. For mer informasjon, ta kontakt med egen skole”

Finn nettsiden her: Aksellerering, aka forsert skoleløp i Oslo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s