Uncategorized / Resten

Fabulinus rådgivning for begavede barn

Fabulinus rådgivning for begavede Fabulinus er et kompetansesenter for barn og unge med intelligens over gjennomsnittet. Vi tilbyr kartlegging av evner, rådgivningstjenester for foreldre og omsorgspersoner, skoler, pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), helsepersonell og andre som vil ha informasjon eller støtte. Vi veileder barn og unge med vansker i skolen, og … Continue reading