Uncategorized / Resten

Fabulinus rådgivning for begavede barn


Fabulinus rådgivning for begavede

Fabulinus er et kompetansesenter for barn og unge med intelligens over gjennomsnittet.

Vi tilbyr kartlegging av evner, rådgivningstjenester for foreldre og omsorgspersoner, skoler, pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), helsepersonell og andre som vil ha informasjon eller støtte. Vi veileder barn og unge med vansker i skolen, og behov for å styrke sin identitet, tilhørighet og retning i livet.

Vi ønsker å favne alle sider av høybegavelse:

-underytere med adferdsvansker
-de anonyme som tilpasser seg
-de høyt presterende talentene
-de man bare ikke blir riktig klok på

Send oss en epost for mer informasjon: post@fabulinus.no

 

Evnerik, begavet, talentfull eller smart?

Alle barn er unike og spesielle, dette sørger genene våre for. Noen er høye og noen er lave, noen har blondt hår og noen rødt. Noen kraftige og noen tynne. Kosthold og miljø påvirker oss hele livet og skaper enda mer variasjon i høyde, vekt, utseende og evner. Vi må derfor ikke være redd for å innrømme at barn er født med ulikt intellektuelt potensiale, og at noen er helt i ytterkantene av denne variasjonen. Like fullt som noen barn har lavere intellektuell evne i forhold til gjennomsnittet, eller generelle lærevansker, har noen også høy intellektuell evne og høy kapasitet til å forstå og lære raskere og mer komplekst.

Høy intelligens er kun én av mange egenskaper i et menneske, og kan kanskje best sammenliknes med høyde; En blir ikke god i basketball av å være 2 meter høy, men dersom en trener mye vil en kunne ha et fortrinn av høyden. En blir heller ikke smart av å være høyt intelligent, men en kan raskere oppnå gode resultater enn en med lavere intelligens, og en kan forstå komplekse fenomener som de fleste ikke henger med på.

Høyt intelligent og flink er ikke det samme, men et begavet barn som er «flink» vil kunne utmerke seg flere år over sin alder på skolen og i fritidsaktiviteter. Dersom barnet strever med å få venner, å bli akseptert for den han eller hun er, blir mobbet eller har andre sosiale vansker, vil det være vanskelig å være «flink». De høyt intelligente barna er avhengig av et trygt miljø, gode forbilder og stimuli for å kunne utnytte sitt potensiale. Akurat som alle andre barn.

De kan ha sære interesser og et avansert språk, eller være asynkrone i sin utvikling. For omkring halvparten av disse barna kan livet og det sosiale være så vanskelig at de føler seg fremmed og isolert fra sine jevnaldrende. Da får skolefag og kunnskapstørst vike for sosiale mestringsstrategier og angst.

Barn er rasjonelle, og når de oppfører seg irrasjonelt er det som regel fordi de ikke blir forstått. Normalitetsbegrepet har blitt veldig trangt i dagens travle konkurransesamfunn og det er vanskelig å være den som skiller seg ut med andre behov og egenskaper.

Nettsiden finnes her: Fabulinus rådgivning om begavede barn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s