Uncategorized / Resten

De smarte klarer seg selv

Bedre skole nr 1. 2015: De smarte klarer seg selv av: Jan Terje Bakler Det sitter omkring 60.000 førsteklassinger ved pulten nå i høst, med lovfestet krav på et godt skoletilbud tilpasset sitt behov. De har høyt kvalifiserte lærere, og opplæringsloven sikrer dem hjelpemidler, tilpasninger og spesialpedagoger dersom de har fysiske eller psykiske utfordringer. Men … Continue reading