Research / Forskning og fag

Thesi:

(Norwegian)

“Gjelder trivsel på skolen også for de evnerike? En retrospektiv studie om trivsel på skolen blant evnerike elever”
Masteroppgave i spesialpedagogikk, Linn F. Helgesen (UiS), 2014

“Evnerike elever og atferdsvansker -et foreldreperspektiv på hvorfor konflikter oppstår i møtet med skolehverdagen” 
Grete_Rogenes master spesped UiS i spesialpedagogikk, Grete Røgenes (UiS), 2014

“Den norske skolen og de evnerike elevene -En caseundersøkelse av hvordan evnerike barn og foreldrene deres opplever møte med skolen” 
Masteroppgave i spesialpedagogikk, Jørgen Smedsrud (UiO), 2012

“Why Let Them Walk When They Can Fly? -Tilpasset opplæring og høyt begavede barn”
Masteroppgave i læring og undervisning, Cecilie Eikefjord Udberg-Helle (HiSF/UiB), 2013

“Evnerike barn i barnehagen”
Masteroppgave i barnehagepedagogikk, Linda Apalnes Gardar (HiOA), 2012

“Lærernes tilpasningsarbeid for evnerike elever i den norske skolen, Hvordan arbeider lærere med å tilrettelegge for gode læringsvilkår for evnerike elever, og hvilke utfordringer ligger i dette arbeidet?”
Masteroppgave i pedagogikk, Jenny Gran Engelstad (HiH), 2012

“Begavede barn i norsk grunnskole. Hvordan opplever foreldrene barnas og sitt eget møte med skolen?”
Masteroppgave i sosiologi, Tove Hagenes (UiO), 2009

“Evnerike elever – “skolelysene som ikke blir tent?” : en kvalitativ studie av tilpasset opplæring for evnerike elever på 9. trinn i faget matematikk”
Masteroppgave i pedagogikk, Lisa Marie Simonsen (UiO), 2006

“De begavede barna – den glemte elevgruppen?”
Bacheloroppgave i pedagogikk, Kristine Johannessen (HiOA), 2014

Articles:

“Understanding and Encouraging Leadership Giftedness”
Reseach paper, Dr. Dorothy Sisk (Lamar University), 2012

Speaks:

(Norwegian)
Innlegg ved Hermundur Sigmundsson (NTNU) på seminaret “Trenger evnerike barn tilrettelagt undervisning?” 20.10.12 Foredrag: “Læring”, Stjørdal 2012

(Norwegian)
Innlegg ved Ella C. Idsøe  (UiS) på seminaret “Trenger evnerike barn tilrettelagt undervisning?” 20.10.12  Foredrag: “Våre evnerike barn”, Stjørdal 2012

(Norwegian)
Innlegg ved Bård Knutsen (NTNU) på seminaret “Trenger evnerike barn tilrettelagt undervisning?” 20.10.12 Foredrag: “Elever med stort realfaglig potensial: Hva kan skolen gjøre for dem?”, Stjørdal 2012

(Norwegian)
Foredrag ved Jan Terje Bakler på Litteraturhuset Bergen 27.10.13 “Begavede barn i møte med barnehage og skole”, Bergen 2013

Essays:

(Norwegian)
Bokessay, Kjell Skogen (UiO) Begavede barn Tar vi vare på dem i norsk skole?“,2008

(Norwegian)
Artikkel, Ella Cosmovici Idsøe (UiS) “Is it OK to be clever?” 2012 Artikkel
På norsk/in Norwegian

(English)
Bokliste, U.S. Department of State (UiS) “Resources for Parents of Gifted Children” 2012 Nettside

(English)
Forskningsstudie, Mönks, F.J. & Pflüger, R. (Radboud University Nijmegen) “Gifted Education in 21 European Countries: Inventory and Perspective” 2005 RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN

Education:

(Swedish)
Särbegåvning i skola och förskola
Stockholms Universitet, Specialpedagogiska Institutionen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s