Signs / Kjennetegn

Gifted children are just like any other children. They might or might not, however, display some traits that differ from what is generally known as “normal” behavior. These traits could be clear indications on superior ability compared to the childs age, but sometimes they are results of suppression of skills due to the childs need to fit in with their chronological age group. Some websites with such lists can be found further down on this page.

A list of traits, skills and behavior can only indicate giftedness and to be sure, proper and professional assessment needs to be made. There are five areas of superior performance to measure, but the most common and often easiest way is to perform an intelligence test to build a hypothesis of the childs intelligence quotient. According to the Wechsler Intelligence Scale for Children, if the childs IQ with a standard deviation of 15 is above 120, the child is considered having superior intelligence compared to the average child. If the child´s score goes over 130, the child´s score is exceptional and is among the 2% brightest of its age group.

A skilled psychologist can be contacted to arrange a standard IQ-test for children.

Det er dessverre ikke mange psykologer som utfører IQ-testing av barn i Norge, på tross av at dette ble gjort på 1970-tallet og tidligere. Mange land tester barns evnenivå i forbindelse med skolestart for å kunne tilrettelegge undervisningen i forhold til barnets evner, men her hjemme gjøres dette av Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) kun i tilfeller der det er mistanke om læringsvansker. I Norge utføres evnetesting av alle ungdommer i forbindelse med sesjon, for å klassifisere personens evnenivå og tekniske innsikt.

Mensa Norge og foreningen Lykkelige Barn har avtale med Grendel Evidensbasert Psykologi og psykologen Rolf Marvin Bøe Lindgren, for testing av barn med WISC-IV. Dette er den samme testen som benyttes av PPT:

“Det som rent praktisk skjer i løpet av testinga er dette: Først en prat med foreldre og pode (og eventuelt søsken som er med). Jeg spør poden om hva han eller hun forventer, og deretter foreldrene. Poden sier sjelden stort, men jeg synes det er greit at det blir etablert hvem som er hovedpersonen. Etter ca. 20 minutter forlater alle andre enn poden og jeg rommet, og testingen begynner. Omtrent halvveis har vi matpause, og da er familien samlet. Når testen er ferdig, prater poden med familien mens jeg regner ut skåren, og jeg gir tilbakemelding før vi diskuterer hva resultatet betyr i praksis.
Så diskuterer jeg resultatet anonymt med en kollega som er ekspert på WISC, og oppsummerer resultatet i en rapport som vi sender til foreldrene sammen med utskriften av resultatene på testen.”

Her finnes lenke til Mensa Norges informasjon om testing med WISC-IV.

Presented by National Association for Gifted Children: US Definitions of Gifted Children by State

Slik beskriver Martin Ystenes kjennetegn på smarte barn  (Prof. Martin Ystenes)

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) beskriver dem slik (Parental Committee for primary school)

I følge Mensa Sverige er dette kjennetegn på høy begavelse (Mensa Sweden)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s