Edutainment / Lek og lær

PROGRAMMING
Programmering

IT eBooks
On this page you will find free, downloadable eBooks on computers and programming. The default page in this link is to the Head First Programming, a tutorial in computer language Python specially adapted to children who are novice in programming. You will also find books about CSS, Java and HTML5, among many other.

Scratch
Michigan Institute of Technology have deveolped a programming language with visual interface, suitable for children or first-timers. Easy and fun.

MATHEMATICS
Matematikk

Matematikk.org
Matematikk.org er et samarbeidsprosjekt mellom
HiOA, UiTø, NTNU, UiA, UiB, UiO og NSMO, og presenterer matematikkoppgaver i form av spill.

Multi, matematikk for barnetrinnet
Multi presenterer Gyldendal sitt læreverk i matematikk på en interaktiv måte. Oppgavene er delt inn i 1.-4. og 5.-7.

Lokus123
Lokus123 er Aschehougs portal for sine læreverk for grunnskolen. Her finnes digitale aktiviteter knyttet til engelsk, matematikk, naturfag og norsk, inndelt på klassetrinnene 1.-4., 5.-7. og 8.-10.

Mensa for Kids
Mensa International har opprettet en hjemmeside for sine mindreårige medlemmer, og for alle andre som måtte finne den av interesse. Her er spill og utfordringer, aktiviteter, mulighet for å sende inn spørsmål og få svar, samt informasjon for lærere og foreldre om høy begavelse.

Matematikk.net
Matematikk.net er en nettside med ressurser for elever, lærere, studenter og foreldre som har tilknytning til undervisning på ungdomstrinnet og i videregående skole. Det er også noe stoff utover dette. Tar for seg 8.-10. trinn på ungdomsskolen, samt 1. trinn på videregående. Sidene er utviklet og drives av Sivilingeniør Kenneth Marthinsen.

Maps for Kids
Maps for Kids er en nettside som gir lærere et verktøy for å lage tilpassede kart for undervisning av barn. Nettsiden er egentlig en portal til en rekke ressurser, som er kategorisert og tilgjengeliggjort. Ressursen er egentlig en del av KB…Konnected´s LiveBinder Shelf, som inneholder en omfangsrik samling nettbaserte ressurser for lærere.

WorldWide Telescope
Fra Microsoft Research kommer denne astronomi-appen basert på Web 2.0. Den er utbyggbar med plugg-ins og er ment som et undervisningsverktøy for lærere.

SCIENCE AND EDUCATION
Vitenskap og utdanning

Coursera
Coursera is a website offering lessons, lectures and education from some of the worlds top universities. For free!

Apps:

Dragonbox
DragonBox er et finurlig læringsprogram som utgir seg for å være et morsomt dataspill for både voksne og barn, men som egentlig gradvis lurer spilleren inn i algebraens verden. Det er laget 120 brett som begynner veldig enkelt med å forklare konseptet, og hvor tallene er byttet ut med fargerike symboler på et spillebrett. Etterhvert i spillets gang innføres addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon, samt at symbolene byttes ut med tall. Når spilleren når siste brett har man umerkelig løst regulære, grunnleggende algebraoppgaver, og er klar for å ta fatt på mattebokens regnestykker med den største letthet. Om en ikke er forsynt med DragonBox etter dette, kan en ta fatt på ytterligere 120 bonusbrett for å friske opp den nye kunnskapen, eller en kan løse oppgavene på nytt for å sikre seg flere stjerner for den mest rasjonelle løsningen.

Robo logic
Robo Logic gir spilleren utfordringer basert på å lage sekvenser med instruksjoner for en robot i et blokkbasert miljø. Spilleren må bruke riktig type instruksjon i rett sekvens, og utfordres i tillegg til å bruke så få instruksjoner som mulig for å lage en mest mulig rasjonell programsekvens. En belønnes med et antall stjerner basert på beste løsning, og en møter en stigende vanskelighetsgrad utover i spillet.

DoodleMaths
Dette er et visuelt læringsprogram for grunnleggende matematikk, og emner som behandles foruten de fire regneartene er blant annet brøk, geometriske former og klokken. Programmet er utviklet for iPhone og iPad, og er på engelsk.

Punflay
Punflay er en app-utvikler som har spesialisert seg på læringsprogrammer. I porteføljen finner du blant annet historier med moral, disseksjon av rotte og frosk, og cellens oppbygging.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s