Papers

Gjelder trivsel på skolen også for de evnerike?

Gjelder trivsel på skolen også for de evnerike? En retrospektiv studie om trivsel på skolen blant evnerike elever Masteroppgave i spesialpedagogikk Av Linn F. Helgesen (UiS), 2014 Sammendrag “I denne studien er det gjort en sammenligning av skoletrivsel mellom evnerike elever og elever som representerer gjennomsnittet av elevmassen, i Norge. De evnerike elevene er i … Continue reading

Papers

Evnerike elever og atferdsvansker

Når frustrasjonen tar over læringen: Evnerike elever og atferdsvansker -et foreldreperspektiv på hvorfor konflikter oppstår i møtet med skolehverdagen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved UiS, Våren 2014 Av Grete Røgenes Sammendrag: “Behovet for kompetanse om og forståelse for evnerike elever som har atferdsvansker er stort blant skoler og lærere. Denne kvalitative studien har som formål å … Continue reading

Links / Lenker / Organizations / Foreninger / Papers / Websites / Nettsider

Gifted and Talented International Journal

World Council for Gifted and Talented Children: Gifted and Talented International Journal “Gifted and Talented International (GTI) is the official journal of the World Council. Its purpose is to share current theory, research, and practice in gifted education with its audience of international educators, scholars, researchers, and parents. GTI is refereed by an editorial review … Continue reading

Papers

A Hermeneutic Historical Study of Kazimierz Dabrowski and his Theory of Positive Disintegration

Doctor Philos Dissertation: A Hermeneutic Historical Study of Kazimierz Dabrowski and his Theory of Positive Disintegration By Marjorie M. Kaminski Battaglia The Theory of Positive Disintegration by Kazimierz Dabrowski endeavors to shed light on human development and why some people are egoists while others are altruists. The voyage from positive integration (egoism) towards positive disintegration … Continue reading

Books / Bøker

Encyclopedia of Giftedness, Creativity, and Talent

Sage Publications: Encyclopedia of Giftedness, Creativity, and Talent By Barbara Kerr “Giftedness as part of national school curricula in Europe has been, and still is, surrounded by some controversy because school systems generally and invariably reflect the philosophical foundation and the political will of any nation. The European Union alone accounts for 27 nations, each … Continue reading

Blogs / Blogger / News Articles / Artikler / Organizations / Foreninger / Websites / Nettsider

Forakter samfunnet intelligente barn?

Utdanningsnytt: Forakter samfunnet intelligente barn? Av Aksel Steinsvåg “Hva bør vi gjøre for smarte barn og ungdom? Psykologisk forskning har påvist at høyt intelligente sjeler føler seg ensomme blant folk flest hele tiden. De savner sterkt likesinnede. Følelsen av å være fullstendig alene blant hundre andre mennesker har vel de fleste kjent på kroppen. Det … Continue reading