Papers

Gjelder trivsel på skolen også for de evnerike?

Gjelder trivsel på skolen også for de evnerike? En retrospektiv studie om trivsel på skolen blant evnerike elever Masteroppgave i spesialpedagogikk Av Linn F. Helgesen (UiS), 2014 Sammendrag “I denne studien er det gjort en sammenligning av skoletrivsel mellom evnerike elever og elever som representerer gjennomsnittet av elevmassen, i Norge. De evnerike elevene er i … Continue reading

Papers

Evnerike elever og atferdsvansker

Når frustrasjonen tar over læringen: Evnerike elever og atferdsvansker -et foreldreperspektiv på hvorfor konflikter oppstår i møtet med skolehverdagen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved UiS, Våren 2014 Av Grete Røgenes Sammendrag: “Behovet for kompetanse om og forståelse for evnerike elever som har atferdsvansker er stort blant skoler og lærere. Denne kvalitative studien har som formål å … Continue reading

Papers

De begavede barna – den glemte elevgruppen?

De begavede barna – den glemte elevgruppen? Bachelor oppgave Av: Kristina Johannessen Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning 
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Høgskolen i Oslo og Akershus “Sammendrag Mediedekningen og interessen av begavede barn har økt de seinere årene. Det skrives om begavede barn som ikke får utfordret seg nok, foreldre som kjenner på fortvilelsen … Continue reading

Organizations / Foreninger / Papers

GIFTED LEARNERS, A survey of educational policy and provision

European Agency for Development in Special Needs Education: GIFTED LEARNERS A survey of educational policy and provision “When compared to the Eurydice report (2006), it seems to emerge that most countries [such as Austria, Belgium (French speaking community), Czech Republic, Estonia, Greece, Ireland, Lithuania, Malta, Slovenia, Spain and UK (Wales)] are now considering ‘giftedness’ not … Continue reading

Links / Lenker / Organizations / Foreninger / Papers / Websites / Nettsider

Gifted and Talented International Journal

World Council for Gifted and Talented Children: Gifted and Talented International Journal “Gifted and Talented International (GTI) is the official journal of the World Council. Its purpose is to share current theory, research, and practice in gifted education with its audience of international educators, scholars, researchers, and parents. GTI is refereed by an editorial review … Continue reading